Excel tips og hjelp | 10 Excel funksjoner du bør kunne.

2. september 2013

Excel tips og hjelp | 10 Excel funksjoner du bør kunne.

10 Excel tips. 9 Microsoft Excel funksjoner og formler som gjør deg mer effektiv, og en som vil imponere kollegene dine. 10 Excel formler med eksempler på praktisk bruk.

Velkommen til min artikkel om Excel. Excel-tipsene jeg har delt her er basert på knep kursdeltagere ofte blir begeistret over å lære. Lenger ned er det gratis PDF med 16 Excel-tips.

Excel inneholder mer enn 300 funksjoner. Og gir et hav av muligheter. Det er vanskelig å dekke alt, for alle, på en side.

Haster det? Kanskje du kan imponere en kollega eller to? Send meg problemet ditt, så kommer du i mål.

Jeg hjelper deg med Excel. Gratis tips her, og et eget Excel-verksted for deg når du skal ha oppgavene gjort.

Sponsor:
10 Excel tips

som hjelper deg i gang.

1.Summer

=SUMMER; brukes til å summere to eller flere tall. Skriver du =SUMMER (kan du merke cellen du vil ha summert. Enten merke alle tallene, eller holde CTRL-knappen nede og plukke de cellene du vil ha summert.

Ved avansert bruk kan du gi celler i Excel navn, og bruk navn i formelen =Summer(Ansatte*Timer)

Her er SUMMER brukt på 3 forskjellige måter, alle gir samme svar.

excel summer eksempel

2. Antall.

Med funksjonen =Antall finner du hvor mange celler som inneholder tall i et utvalg.

excel antall eksempel

3.  Antalla

Legger du til en A på slutten, kalkulerer Excel ut hvor mange celler som inneholder informasjon, både tall og tekst.

antalla funksjonen excel

Området som er merket er likt i eksempel 2 og 3, men svaret blir ulikt. For nå er cellen med «Ord» talt med.

4. Lengde

Funksjonen LENGDE returnerer hvor mange tegn (inkludert blanke) det er i en tekst eller en rekke med tall.

funksjonen lengde excel

5. Trimme

Funksjonen TRIMME er nyttig når du importerer data fra andre kilder og det komme en blank foran eller bak teksten.

funksjonen trimme excel

6. Venstre, Høyre, Deltekst.

Disse funksjonene returnerer tekst fra et gitt sted og det antall bokstaver du velger.

Med VENSTRE så henter Excel ut tekst fra cellen du velger, spesifisert på hvor mange karakterer du ønsker. I eksempelet de 8 første fra venstre

Med Høyre så Excel ut teksten fra cellen sett fra Høyre, i eksempelet de 5 karakterene som står lengt til Høyre.

Med Deltekst kan du angi startposisjonen for teksten du skal plukke ut, og hvor mange karakterer. i Eksempelet starter vi i posisjon 10 og henter de 11 neste karakterene.

velg tekst excel

7. Finn.Rad.

Så langt har det vært litt oppvarming, nå begynner det som er morsomt og som nok vil imponere dine nærmeste kolleger. Hent en verdi i et regneark, og sett det inn i et annet. DU kan også bruke den til å finne en verdi i samme regneark. Har du for eksempel varenummer i kolonne A og pris i kolonne B, bruk du finn.rad til å slå opp varenummer og plukke frem riktig pris.

La oss si du har 2 regneark, et med ansatt ID og navn, i et annet har du Ansatt ID og salgstall. Med Finn.Rad kan du hente salgstallene og sette dem inn i regnearket med navn, basert på det som er felles: Ansatt ID.

Finn.Rad leter alltid i første kolonne, så det Ansatt ID må inn i første kolonne på begge regnearkene:

Her er utgangspunktet, i 2 ulike regneark

excel finn rad formål

Tallene i regnearket til høyre skal flyttes inn i C-kolonnen i regnearket til venstre.

Vi bruker Excel funksjonen FINN.RAD:

  • Søkeverdi=A2
  • Matrise er Regneark2, kollene A+B, (Merk dataene i regneark 2)
  • Kolonneindeks, det er tallet fra kolonnen vi ønsker å hente, i dette tilfelle kolonne 2
  • Avslutt med USANN

Jeg bruker alltid USANN, da får jeg kun treff når søkeverdien er nøyaktig lik i begge regnearkene.

Det er smart å sortere begge regnearkene likt før du starter. Sorter kolonne 1, i dette tilfelle Ansatt ID

.funksjonen finnrad excel resultat

10. Slå Sammen.

Ønsker du å slå sammen teksten i 2 eller flere celler? Funksjonen for det i Excel heter Kjede.Sammen

excel funksjonen kjede sammen

8. Hvis funksjonen

Hvis brukes til å utføre en logisk test, hvor du velger hva som skal vises om resultatet er sant og usant.

Vi fortsetter på eksempelet over, hvilke selgere klarte budsjett?

hvis funksjonen excel

Du kan kombinere de ulike funksjonene, her kombinerer vi HVIS med SUMMER.

Hvis salget (Kolonne C) > budsjett (Kolonne D) så trekker Budsjett fra Salget, så vi ser hvor mye selgeren har gått over. Hvis ikke legger vi inn teksten «Ikke oppnådd».

I illustrasjonen har jeg i tillegg benyttet noe du finner i Excel 2013 og 2016, nemlig betinget formatering. Sterkere grønnfarge er mer over budsjett.

9. SummerHvis, GjennomsnittHvis, Antall.Hvis.

summerhvis excel

Noen ganger kan det vært smart å enkelt å utelukke eller inkludere bare celler som oppfyller visse krav.

Hvor mange klarte budsjett? Bruk Antall.Hvis, så telles bare de som i dette tilfelle har en verdi over 0(null) i E-kolonnen.

Eksempelet viser også hvordan du bare summerer salgstallene på de som har klart budsjett og gjennomsnittet for de selgerne som ikke klarte det.

Bonus om du har Microsoft Excel 2016. Bruk Totaler i Hurtiganalyse:

excel hurtiganalyse

Mange liker også

Disse mulighetene til å få mer ut av Excel.

Gratis PDF: 16 Excel funksjoner og formler du bør kunne.

Se flere Excel-tips på YouTube.

Norske vs engelske navnet på Excel-funksjoner: Finner du her

Excel kurs

Og rådgivning

Til Onlinekurs

Excel-verksted

Sommeråpent.

Bruk Excel-verkstedet og få oppgaven løst mens du bruker sommerdagen til noe annet.

Epost: Kontakt Excel-verkstedet

Med svargaranti.

betal med vipps

By ghog Excel Jobb Smartere Opplæring Share: